جلسه ۲۹: آگاهی‌های چندگانه در دیاسپورای ارمنی‌های ایرانی

چکیده:

صد سال پیش، و. ای. بی. دوبوآ ، عبارت "آگاهی دوگانه‌" را برای توصیف فردی با هویت‌های مختلف برای اولین بار استفاده کرد، به ویژه در زمینه تجربیات آفریقایی‌آمریکایی. یک قرن بعد، نظریه دوبوآ به مفهوم "آگاهی سه‌گانه‌" گسترده شد تا به ساختار تقاطعی هویت‌ها توجه کند که نژاد ممکن است با قومیت، جنسیت،  گرایش جنسی و غیره تقاطع کند تا اشکال چندگانه و چندظرفیتی ایجاد کند. با بسط مفهوم «آگاهی  دوگانه» دوبوآ  به تجربیات چیکانا، گلوریا انزلدوآ مفهوم «مرز» را به عنوان استعاره ای برای عبور از مرزهای جغرافیایی، جنسی، اجتماعی، زبانی و فرهنگی تئوری کرد.. در تعامل با این نظریه‌ها، من توجهی به "آگاهی های چندگانه‌" ارمنی‌های ایرانی دارم، و با برجسته کردن بیانات مختلف آن‌ها از دیاسپورا، روش‌های مختلف اشتیاق به بازگشت به وطن (ارمنستان و ایران) و ‌آگاهی‌های چندگانه جمعی آن‌ها، به ویژه خاطرات مشترک از قتل‌عام ۱۹۱۵ را بررسی خواهم کرد. همچنین نمونه‌هایی از تولیدات فرهنگی ارائه می‌دهم که فرا ملی گرایی ارمنی‌های ایرانی را نشان می‌دهد که ارتباطات خود را با وطن‌خود حفظ می کنند در حالی که همزمان در کشور میزبان خود ساکن هستند.


متن پیشنهادی برای مطالعه پیش از جلسه: معرفی سخنران:

کلودیا یعقوبی، استاد مطالعات فارسی و مدیر مرکز خاورمیانه و مطالعات اسلامی در دانشگاه کارولینای شمالی، چپل هیل است. یعقوبی پژوهشگر مطالعات فرهنگی ایران و مطالعات جنسیت و جنسیت با تمرکز بر اعضای اقلیت‌های جنسی، جنسیتی، قومی و مذهبی است. او نویسنده کتاب فرهنگ فراملی در دیاسپورای ارمنی ایرانی، جنسیت و سیاست بدنی: ازدواج موقت در فیلم و ادبیات ایران مدرن، و فردیت در عطار، تصوف ایرانی و عرفان اروپایی است. او دکترای خود را در ادبیات تطبیقی از دانشگاه کالیفرنیا در سانتاباربارا در سال ۲۰۱۳ دریافت کرده است.