جلسه ۳۹: شورش‌های شهری ایران و سوژه انقلاب

چکیده: 

با آغاز دهه دوم قرن ۲۱، جهان نظاره‌گر برآمدن سلسله‌ای از اعتراضات جدید در جای جای کره خاکی بود. گویی شکل جدیدی از مداخله ساکنان شهر در زندگی اجتماعی‌ ظهور کرده بود که نه با الگوی انقلابات توده‌ایِ نیمه دوم قرن گذشته منطبق بود و نه با ایمان به جامعه مدنی و مشارکت شهروندیِ متعاقبش.

درست در همین بازه، ایران دست‌کم شاهد دو دست اعتراض بوده است؛ جنبش سبز و اعتراضات مردمی در نیمه دوم دهه ۹۰ شمسی. این دست اعتراضات چه تفاوتی با همدیگر دارند؟ چه رابطه‌ای میان این اعتراضات داخلی و شورش‌های شهری خارج از ایران برقرار است؟ چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی میان این دو وجود دارد؟

در این گفتگو قرار است به بهانه شورش‌های اخیر، مروری کنیم بر  سیر دگرگونیِ شورش‌های پس از جنگ (۱۳۷۰ به بعد) در ایرانمتن پیشنهادی برای مطالعه پیش از جلسه: 
معرفی سخنران: 

ایمان واقفی، دانش‌آموخته جامعه‌شناسی و دکتری جغرافیای انسانی از دانشگاه دورهام انگلیس است. او پس از یک سال تجربه‌ی دستیاری در تدریس در ۱۳۹۵ به ایران بازگشت و تا سال ۱۴۰۰ در دپارتمان مطالعات فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ به تدریس مشغول شد. کارهای پژوهشی و آموزشی او در حوزه‌ی مطالعات شهری و جغرافیایی است. در این مسیر از زاویه انتقادی و به‌ویژه رویکرد اقتصاد سیاسی به مسئله‌ی شهر نگاه می‌کند. قاطبه‌های آثار واقفی متمرکز بر اندیشه‌های آنری لوفور و اندیشمندان متاخری است که اندیشه‌هایش را بسط و توسعه داده‌اند. از دیگر علاقه‌مندی‌های او مطالعات پسااستعماری و مطالعات جنسیت است که کارهای جسته و گریخته‌ای در این حوزه نیز به سرانجام رسانده است.