جلسه ۲۸: بررسی سیر تحول موسیقی ایرانی در آستانه جنبش مشروطه

چکیده

پژوهشگران تاریخ، هنر و فرهنگ ایرانی مدت‌هاست که مجذوب مفهوم «موسیقی مشروطه» شده‌اند. این ایده سوالاتی را در مورد اینکه آیا می توان یک ژانر متمایز از موسیقی را به عنوان «موسیقی مشروطه» تعریف و طبقه بندی کرد، ایجاد می کند. در این ارائه با نگاهی متفاوت به مفهوم موسیقی مشروطه، با بررسی تحولات تاریخی و فرهنگی موسیقی ایرانی، به کاوش در این باب خواهیم پرداخت.

با کنکاش در هستی‌شناسی موسیقی ایرانی، اهمیت موسیقی درباری، نقش عوامل اقتصادی، شرایط زندگی مطربان و تأثیر شرکت‌های ضبط تجاری، بافت زندگی اجتماعی می‌توان به درک عمیق‌تری از چگونگی تکامل موسیقی در ایران دست یافت. در حالی که تعریف «موسیقی مشروطه» همچنان مبهم است، کاوش ما بر تعامل پیچیده نیروهای فرهنگی، اقتصادی و تاریخی در سده گذشته است.