Session 24: Inclusive Healthcare Access: Assessing the Impact of a Policy on Immigrants

چکیده

در این ارائه، من به موضوع حیاتی دسترسی به خدمات بهداشت و درمان برای مهاجران می پردازم و تأثیر یک سیاست خاص—قانون مراقبت مقرون به صرفه یا اوباماکر، که به طور گسترده در ایالات متحده مورد بحث قرار گرفته است— و پیامدهای آن بر دسترسی مهاجران به خدمات بهداشتی و درمانی را بررسی می‌کنم.

در ابتدای بحث چالش‌ها، موانع و نابرابری‌هایی که مهاجران در دسترسی به خدمات درمانی با آن رو به رو هستند را مطرح می‌کنم، سپس با معرفی و ارزیابی مقاصد و اهداف این سیاست خاص به ارزیابی اثربخشی آن در بهبود دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی برای جوامع مهاجر و شناسایی نابرابری‌های بالقوه یا پیامدهای ناخواسته این سیاست خواهم پرداخت.

در ادامه نشان خواهم داد که چگونه ارزیابی سیاست به سیاستگذاری مبتنی بر شواهد کمک می ‌کند و چطور تصمیم‌گیری آگاهانه به شکل دادن سیستم بهداشت و درمانی فراگیرتر و عادلانه منتهی می‌شود. در این گفتگو، من به دنبال تأکید بر اهمیت سیاستگذاری مبتنی بر شواهد و نقش آن در ایجاد تغییرات مثبت، از جمله ارتقای بهداشت و سلامت نه تنها برای مهاجران، بلکه برای همه افراد جامعه هستم.
معرفی سخنران

شادی سیدی، لیسانس اقتصاد خود را از دانشگاه فردوسی مشهد و مدرک فوق لیسانس اقتصاد کاربردی و اقتصاد‌سنجی اش را از دانشگاه دلاوور دریافت کرده و در حال حاضر دانشجوی دکتری در رشته سیاست‌گذاری‌ عمومی با تمرکز بر ارزیابی و روش‌های تحلیلی است. او علاقه‌مند به روش های استنباط علیت، یادگیری ماشین و کاربرد آن‌ها در ارزیابی سیاست‌های بهداشت و درمان است. 

شادی در مطالعاتش تلاش می‌کند از طریق ارزیابی و مطالعه دقیق و با تاکید به سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد بینش‌های ارزشمندی را برای بهبود نظام سلامت کشف کند. هدف اصلی او ترویج دسترسی عادلانه به مراقبت‌های باکیفیت برای بهبود سلامت افراد آسیب پذیر، محروم و کم برخوردار و همچنین افراد به حاشیه‌رانده‌ شده می‌باشد. تحقیقات فعلی او به بررسی تاثیر سیاست‌ها و قوانین موجود آمریکا بر سلامت مهاجران و دسترسی آن‌ها به خدمات بهداشت و درمان می‌پردازد.