جنبش ژینا: ضرورت سازماندهی و چشم‌اندازهای جدید

سخنرانی شورا مکارمی

تغییر ارزش ها، تأثیرات و هویت ها پس از سال ۱۴۰۱: چشم اندازهای جدید امید

چکیده: 

در پاییز ۱۴۰۱، جامعه ایران درگیر مبارزه‌ای شد که سوال مهمی برای همه ما ایجاد کرد: سوالی درباره‌ی امکان همیشگی انقلاب. این ارائه با ترکیب دو دیدگاه، دیدگاه نزدیک و دیدی از فاصله، این سوال را بررسی می‌کند. از طرفی، هدف این است که موضوعیت شورشی را که ریتم و زمانمندی خاص خود را با غافلگیری، جسارت و عدم قطعیت ایجاد کرده است درک کنیم و از طرف دیگر، تاریخ طولانی و مسائل اجتماعی را که این قیام ها در بستر آن به وجود آمده است، آشکار سازیم. این گفتار، ضمن اذعان به تناقض موجود در مشاهده‌ی رخدادهای ایران از فاصله‌ی دور (دیدن رخداد‌ها از خلال صفحه‌ی مانیتور)، این گسست خود به خودی را برای ردیابی تبار های چندگانه‌ی جنبش و همچنین برای درک تغییر انکارناپذیری که به نمایش گذاشته‌است، بررسی می‌کند.

معرفی سخنران: 

شورا مکارمی، انسان شناس مرکز ملی تحقیقات علمی (CNRS) در پاریس است. او مدرک دکترای خود را در مورد قوم نگاری بازداشت مرزی در فرانسه به پایان رسانده و در چندین گروه تحقیقاتی در زمینه کنترل مرزها در اروپا همکاری داشته است. او همچنین بر روی انقلاب طولانی ایران (۱۹۷۹-۱۹۸۹) کار می کند. او کتاب «یادداشت‌های عزیز در کانون انقلاب ایران» (گالیمرد، ۲۰۱۱) به همچنین به همراه حنا دارابی کتاب «خیابان انقلاب، انقلابی از خلال کتاب‌ها ۱۹۷۹-۸۳» (Le Bal/Spector، ۲۰۱۹) را منتشر کرده است. او در سال ۲۰۱۹ فیلم «هیچ، یک داستان ایرانی»(آلتر ایگو، فرانسه، ۷۸ دقیقه) را کارگردانی کرده‌است. او همچنین مدیر برنامه‌ی تحقیقاتی ERC "آفسایت" ("خشونت، تشکیل دولت و سیاست حافظه: قوم نگاری آفسایت از ایران پساانقلاب") است. سخنرانی امیر کیانپور‍

قیام ژینا و افق‌های سازماندهی : سلول‌ها، منشورها، شبکه‌ها و توده‌ها

چکیده: 

یک سال پس از آغاز قیام ژینا، امروز عاملان و سوژه‌های وفادار به آن تحول یا گذر سیاسی در ایران را فرایندی «طولانی» تلقی می‌کنند. اما « طولانی» یعنی چه؟ و معرف چه نسبتی میان «عرصه تجربه» و «افق انتظار» است؟ عدم تعین مندرج در صفت «طولانی» چه حقیقتی را در مورد سازمان‌‌دهی‌های موجود آشکار و پنهان می‌کند؟ زمان‌مندی سلول‌ها، منشورها، شبکه‌ها و توده‌های مرتبط با جنبش «زن، زندگی، آزادی » چیست؟ و نهایتا «تداوم‌ ناتمام» اعتراضات در جمهوری اسلامی متاخر را در پرتو مسئله سازماندهی چگونه می‌توان فهمید؟ با طرح این پرسش‌ها و پروبلماتیزه کردن برخی از پیش‌فرض‌ها در مورد سامان و سازمان‌‌ قیام ژینا، این ارائه بر روی دو مفهوم «سیکل» و «سرایت»، که برای فهم انکشاف زمانی و گسترش جغرافیایی جنبش به کار گرفته می‌شوند، درنگ می‌کند.

معرفی سخنران: 

امیر کیانپور، نویسنده و  پژوهشگر، دانش آموخته فلسفه و جامعه شناسی است، که حوزه اصلی پژوهش او پویایی های زمانی- تاریخی سرمایه داری معاصر است.